Klachtenprocedure

MAClinic doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk en dit betekent dat de zorgverlening niet altijd foutloos verloopt of aan uw verwachtingen voldoet. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening van MAClinic, dan kunt u beroep doen op de klachtenprocedure.

MAClinic neemt uw klacht uitermate serieus. Wie kritisch is zorgt voor verbetering.

Graag gaat MAClinic met u in gesprek om te praten waarover u ontevreden bent. Maar u kunt ook zonder gesprek een klacht uiten. Hiervoor kunt u het klachtenformulier aanvragen via info@doktermaclennan.nl.
MAClinic streeft ernaar om binnen 4 weken de klacht naar tevredenheid af te handelen.

Indien u niet direct met MAClinic contact op wilt nemen voor het bespreken van een klacht dan kan dat via een externe klachtencommissie. Op grond van de nieuwe wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz) zijn zorgverleners verplicht zich aan te sluiten bij een erkende Geschillen instantie en te voorzien in een onafhankelijk klachtenfunctionaris. MAClinic is aangesloten bij de Geschillencommissie.

geschillencommissie