TEPELCORRECTIE

De tepel bestaat uit een vooruitstekend deel wat we de tepel noemen, en een gepigmenteerd deel, het tepelhof. Er zijn verschillende vormen van tepelafwijkingen.
De meest voorkomende zijn een te grote tepel of te groot tepelhof, of dat de tepel is ingetrokken.
Deze variatie komt zowel bij vrouwen als bij mannen voor, en aan één of beide zijden.

 

CONSULT

Tijdens het consult zal dokter MacLennan beoordelen welke tepelvariatie op u van toepassing is en vervolgens de behandeling die daar het beste bij past.
Bij een ingetrokken tepel kan afhankelijk van de ernst worden volstaan met het plaatsen van een ringetje onder de huid van de tepel of het doorsnijden van de melkkliergangetjes (die de tepel naar binnen trekken) via een klein sneetje aan de onderzijde van de tepel en het plaatsen van een piercing die de tepel vervolgens naar buiten houdt.
Een te grote tepelhof kan worden verkleind door een reepje tepelhof rondom weg te snijden. Dit houdt wel een litteken rondom de tepel in.
Een te lange tepel is relatief eenvoudig te corrigeren door deze chirurgisch te verkleinen en dicht te hechten.
Correcties aan de tepel kunnen invloed hebben op de mogelijkheid van het geven van borstvoeding.
Tijdens dit consult worden ook de risico's op complicaties besproken en wat u kunt verwachten ten aanzien van het herstel en eindresultaat.

 

OPERATIE

De operatie vindt in het algemeen plaats onder plaatselijke verdoving en wordt uitgevoerd volgens de techniek die met u is overeengekomen. De wonden worden gesloten met oplosbare hechtingen en daaroverheen worden hechtpleisters geplakt. Tot slot wordt er een verband aangelegd.

 

NAZORG EN HERSTEL

U kunt het medisch centrum kort na de ingreep verlaten. De pijn zal meevallen en kan indien nodig worden behandeld met pijnstillers die u krijgt voorgeschreven. Er kunnen een strak gevoel, zwelling en blauwe plekken optreden.
De genezing duurt 1 tot 2 weken.

 

RISICO'S EN COMPLICATIES

Bij iedere operatie bestaat een risico op algemene complicaties zoals nabloeding en infectie.
De complicaties bij de tepel- of tepelhofcorrectie zijn heel klein.
Eventuele specifieke complicaties die op kunnen treden zijn: een veranderd of afwezig gevoel in de tepel, recidief van de klacht, onvermogen om borstvoeding te geven en rimpeling rond het litteken.

 

KOSTEN

De kosten van een tepelcorrectie kunt u vinden op de website van het Boerhaave Medisch Centrum te Amsterdam.