Disclaimer

Hoewel de auteurs van deze website grote aandacht besteden aan de inhoud, is het mogelijk dat deze website onjuistheden bevat. Het gebruik van deze website en materiaal daarvan geschiedt dan ook voor risico van de gebruiker. Drs. Linda MacLennan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het gebruik van de geboden content. De inhoud van deze website kan door de auteurs zonder kennisgeving gewijzigd worden.

Editor:

Linda MacLennan
Koningslaan 8
1405 GL Bussum

Tel: +31 6 42740645

Mail: info@doktermaclennan.nl

KVK 70607664

Hoofd van publicatie:

Viveca Llorens, webdesigner

 

Privacy policy:

Klik hier voor meer informatie

 

Copyright:

Deze site is het volledige eigendom van Linda MacLennan. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van drs. MacLennan en het hoofd van publicatie informatie van deze website (teksten, afbeeldingen en html-codes daaronder begrepen) via electronische of gedrukte media, of op welke andere wijze ook, op te slaan of te verspreiden.

Hoster:

Planethoster
150 Pierre Mercure
Montréal, Québec
H1A 5A9
Canada