LIPOFILLING

Lipofilling is een behandeling om lichaamseigen vet te verplaatsen naar een plek waar u meer volume wenst zoals billen, borsten of gezicht. Het voordeel is dat het uw lichaamseigen vet is en daarom oogt en voelt het natuurlijk en zacht.
Niet iedereen komt in aanmerking voor lipofilling want je moet uiteraard wel over voldoende vet beschikken om het gewenste extra volume te bereiken. Een deel van het vet verdwijnt na de liposuctie omdat het niet ter plaatse in kan groeien. Ongeveer 50-70% van het verplaatste vet blijft zitten, de rest verdwijnt binnen enkele maanden. Meestal zijn er meerdere behandelsessies nodig om het gewenste resultaat te bereiken.

 

CONSULT

Tijdens het consult zal dokter MacLennan eerst uitgebreid samen met u uw wensen bespreken en vervolgens de behandeling die het beste bij u past. Ook wordt uw algehele gezondheidstoestand in kaart gebracht. Er wordt kritisch beoordeeld of het gewenste resultaat met lipofilling te bereiken valt en er wordt bepaald waar het vet op uw lichaam geoogst wordt. Tijdens dit consult worden ook de risico's op complicaties besproken en wat u kunt verwachten ten aanzien van het herstel en eindresultaat.

 

OPERATIE

De operatie vindt plaats onder lokale of algehele narcose. Voordat de operatie begint wordt het te behandelen gebied afgetekend. Allereerst wordt de liposuctie verricht (zie liposuctie). Het geoogste vet wordt gecentrifugeerd waardoor alleen de pure vetcellen van goede kwaliteit overblijven. Vervolgens worden de vetcellen op de afgesproken plaats ingespoten. Er wordt compressiekleding aangelegd ter plaatse van de liposuctie.

 

NAZORG EN HERSTEL

U kunt het medisch centrum verlaten als u zich goed voelt; bij lokale verdoving ongeveer na een uur en bij algehele narcose ongeveer 4 uur na de operatie. De pijn wordt behandeld met pijnstillers die u krijgt voorgeschreven. Het behandelde gebied voelt in het begin pijnlijk, opgezwollen en beurs aan. De compressiekleding draagt u gedurende 4 weken dag en nacht. Ongeveer na 3 maanden kunt u het resultaat van de lipofilling zien. Het volledige herstel van uw lichaam bij een grote hoeveelheid lipofilling kan wel tot een jaar duren.

 

RISICO'S EN COMPLICATIES

Bij iedere operatie bestaat een risico op algemene complicaties zoals nabloeding en infectie.
De kans op complicaties is bij een lipofilling heel erg klein. Omdat het lichaamseigen weefsel betreft is er geen sprake van afstoting door het lichaam.
Mogelijke complicaties zijn: bloeduitstorting, vochtophoping, zwelling, gevoelsverandering en onregelmatigheden in de huid.

 

KOSTEN

De kosten van een lipofilling kunt u vinden op de website van het Boerhaave Medisch Centrum te Amsterdam.