OORCORRECTIE

Flaporen, ofwel afstaande oren, worden veroorzaakt door een aangeboren afwijkende vorm van het kraakbenig skelet van de oorschelp. Er zijn verschillende gradaties in de standsafwijking, van mild tot ernstig. Veel mensen met flaporen ervaren dit als zodanig vervelend dat ze kiezen voor een correctie hiervan. Het is een zeer dankbare ingreep. Al vanaf de leeftijd van 6 jaar worden flaporen gecorrigeerd.

 

CONSULT

Tijdens het consult zal dokter MacLennan samen met u uw situatie bespreken en vervolgens de behandeling uitleggen. Uw algehele gezondheidstoestand wordt in kaart gebracht en er worden foto’s gemaakt van uw oren. De essentie van een oorcorrectie is dat er via een snee aan de achterkant van het oor een andere vorm en stand wordt gegeven aan het kraakbeenskelet. Tevens wordt er een reepje huid weggesneden aan de achterkant van het oor omdat dit overtollig is als je het oor naar achteren kantelt. Tijdens dit consult worden ook de risico's op complicaties besproken en wat u kunt verwachten ten aanzien van het herstel en eindresultaat.

 

OPERATIE

De operatie vindt in het algemeen plaats onder lokale verdoving maar het kan ook onder algehele narcose plaatsvinden als u dat wenst. De ingreep vindt plaats volgens de techniek die met u is overeengekomen. De wond wordt gehecht met zelf-oplosbare hechtingen en er wordt een stevig verband aangelegd.

 

NAZORG EN HERSTEL

U kunt het medisch centrum kort na de ingreep verlaten in het geval van lokale verdoving. Als u onder narcose ging dan gaat u aan het einde van de dag of de volgende dag naar huis. Pijn wordt behandeld met pijnstillers die u krijgt voorgeschreven. Het hoofdverband draagt u gedurende 1 week zowel dag als nacht. Daarna komt u in de kliniek voor controle en dan wordt het hoofdverband vervangen door een elastische band die u nog 5 weken’s nachts draagt.
Het herstel na een oorcorrectie duurt ongeveer 1 à 2 weken.
De littekens kunnen na een oorcorrectie soms wat langer rood en dik zijn; dat is normaal dus geen reden tot zorg. Vermijd contactsporten de eerste 6 weken na de operatie. De wond is dan nog vers en zou door een botsing nog kunnen openscheuren.

 

RISICO'S EN COMPLICATIES

Bij iedere operatie bestaat een risico op algemene complicaties zoals nabloeding en infectie.
Bij een oorcorrectie kunnen hiernaast ook nog andere complicaties optreden zoals wonddehiscentie, asymmetrie en een recidief van de afstaande oren.

 

KOSTEN

De kosten van een oorcorrectie kunt u vinden op de website van het Boerhaave Medisch Centrum te Amsterdam.